Uniwersytet Warszawski Finansowanie badań

Wysokość środków na naukę

W 2014 roku przychody Uniwersytetu Warszawskiego z działalności badawczej wyniosły 387 mln zł i stanowiły 1/3 budżetu uczelni. Dla porównania w 2005 roku kwota ta wynosiła 92 mln zł.

 

budzet naukowy UW

 

Źródła finansowania

Kilkukrotny wzrost budżetu naukowego w ostatnich latach wiąże się z nowymi źródłami finansowania badań dostępnymi dla polskich uczelni, przede wszystkim:

  • programami krajowymi: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, agend rządowych (Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – pracownicy Uniwersytetu odnoszą sukcesy w pozyskiwaniu grantów MNiSW, NCN, NCBiR oraz FNP, będąc często najliczniejszą grupą laureatów konkursów;
  • funduszami Unii Europejskiej (głównie programami ramowymi) – opublikowane przez Komisję Europejską opracowanie „Innovation Union Competitiveness Report” potwierdziło, że UW najskuteczniej spośród polskich instytucji badawczych pozyskuje granty w ramach 7. programu ramowego UE (2007-2013);
  • środkami z programów międzynarodowych (np. Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, European Molecular Biology Organization, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute).
budzet naukowy UW wykres kolowy

Więcej o badaniach

Przydatne kontakty i linki:Biuro Obsługi Badań

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 200

www.bob.uw.edu.pl

 

Statystyki 

Szczegółowe dane dotyczące źródeł finansowania badań naukowych publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektorach UW.